GÓI TIỆC CƯỚI

Cùng Claris Palace sáng tạo nên tiệc cưới đậm chất riêng của bạn

Dưới đây là 3 gói decor mà Claris Palace cung cấp, góp phần nhỏ tạo nên niềm vui lớn trong ngày trọng đại của cô dâu chú rể.

TIỆC CƯỚI PHA LÊ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

TIỆC CƯỚI HỒNG CAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

TIỆC CƯỚI VÂN ĐÁ ĐỎ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.