Đại Hội Cổ Đông
Đại Hội Cổ Đông
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

ĐẠI HỔI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Thông tin đại hội cổ đông

Thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 V/v" Thông báo về việc chốt Danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201...

Dịch Vụ

Tiệc Cưới Hoàn Hảo Tại Claris Palace

Hội Nghi Đẳng Cấp Tại Claris Palace

Sự Kiện Sang Trọng Tại Claris Palace

Liên Hệ

Đặt Tiệc

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu dưới đây, nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
CAPELLA HOSPITALITY

Riverside Palace

Capella Park View

CAPELLA GALLERY HALL